تمام استعلام های خرید جاری سامانه

جهت مشاهده اطلاعات تماس کارشناس خرید هر استعلام بر روی شماره استعلام کلیک نمایید
شماره شرح گروه شروع پایان پیشنهاد مالی
AOGC-1420-9830123 TYCO قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1399-12-11 1399-12-18 وارد پنل کاربری خود شوید
AOGC-1419-9830026 ELMES ELECTRICAL DEVICES قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1399-12-11 1399-12-18 وارد پنل کاربری خود شوید
AOGC-1417-9830021 ATURIA ELECTRICAL DEVICE قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1399-12-11 1399-12-18 وارد پنل کاربری خود شوید
AOGC-1412-9903315 netwotk pci card graphic pci express card قطعات و تجهیزات مخابراتی , شبکه و کامپیوتر و متعلقات آن 1399-12-13 1399-12-20 وارد پنل کاربری خود شوید
AOGC-1395-0133746 PNEUMATIC HIGH/ LOW PRESSURE PILOTS قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1399-12-12 1399-12-19 وارد پنل کاربری خود شوید
AOGC-1387-9910088 THERMAL SAFETY VALVE قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1399-12-13 1399-12-20 وارد پنل کاربری خود شوید
AOGC-1386-9903297 ABB SPARE PARTS FOR GIS قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1399-12-13 1399-12-20 وارد پنل کاربری خود شوید
AOGC-1385-9910120 ROSEMOUNT PRESSURE TRANSMITTER قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1399-12-13 1399-12-20 وارد پنل کاربری خود شوید
AOGC-1383-9903300 LEVEL TRANSMITTER قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1399-12-13 1399-12-20 وارد پنل کاربری خود شوید
AOGC-1337-9810023 P/F "SKM" AIR CONDITIONER مصالح ساختمانی , تاسیساتی و فلزات 1399-12-13 1399-12-20 وارد پنل کاربری خود شوید