تمام استعلام های خرید جاری شرکت نفت و گاز اروندان

شماره شماره تقاضا شرح گروه شروع پایان سطح معامله نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت الکترونیکی
AOGC-800-9710017 9710017 INDUSTRIAL PUMP قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-07-23 1397-08-06 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-799-9710015 9710015 CT & PT MANUFACTURE:"NIROU TRANS" قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-07-23 1397-08-06 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-798-9710016 9710016 INDUSTRIAL COMPUTER قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-07-23 1397-08-06 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-797-9710018 9710018 سرور صنعتی به همراه دانگل قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-07-23 1397-08-06 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-796-9730065 9730065 RTD قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-07-23 1397-08-06 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-795-9703060 9703060 اقلام تجهیزات مصرفی پرینتر قطعات و تجهیزات مخابراتی , شبکه و کامپیوتر و متعلقات آن 1397-07-23 1397-08-06 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-794-9703059 9703059 اقلام مصرفی قطعات و تجهیزات مخابراتی , شبکه و کامپیوتر و متعلقات آن 1397-07-23 1397-08-06 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-793-9703049 9703049 power command control قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-07-23 1397-08-07 متوسط شریف شرهان پورسعیدی 09166096371
AOGC-792-9730082 9730082 Parts for Flowserve Digital Positioner قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-07-23 1397-08-07 متوسط شریف شرهان پورسعیدی 09166096371
AOGC-791-970740 970740 PARTS FOR INGERSOLLRAND COMPRESSOR , CONNECTING ROD قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-07-21 1397-07-28 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-790-970035 970035 TEMPERATURE GAUGE RANGE : 0-200 C قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-07-21 1397-07-28 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-789-9730044 9730044 POWER SUPPLY TYPE : AM2000N قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-07-21 1397-07-28 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-788-9730045 9730045 P/F "SIEMENS " PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-07-21 1397-07-28 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-787-9730063 9730063 ROBERTSHAW VIBRATION SWITCHES قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-07-21 1397-07-28 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-786-9730051 9730051 ABB ELECTRIC MOTOR قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-07-21 1397-07-28 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-785-9630007 9630007 pressure gauge قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-07-17 1397-07-30 متوسط شریف شرهان پورسعیدی 09166096371
AOGC-784-9603115 9603115 باتری نیکل کادمیوم قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-07-17 1397-07-30 متوسط شریف شرهان پورسعیدی 09166096371
AOGC-783-970184 970184 الکترو موتور فن بلوور , بلوور اواپراتور مدل 12000 دو تیکه قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-07-22 1397-07-28 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-782-970090 970090 ریل کائوچویی جهت استفاده در بریکرهای MPD قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-07-22 1397-07-28 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-779-970159 970159 بالاست و پایه مهتابی قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-07-22 1397-07-28 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-777-9603098 9603098 P/F " VALVITALIA S.P.A" BALL VALVE کالاهای لوله ای شکل , شیر آلات , اتصالات , آهن آلات و انواع شیلنگها 1397-07-14 1397-07-28 جزئی حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-775-9730047 9730047 P/F "ROTORK" ELECTRICAL ACTUATOR کالاهای لوله ای شکل , شیر آلات , اتصالات , آهن آلات و انواع شیلنگها 1397-07-28 1397-08-16 متوسط حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-773-9703050 9703050 سامانه مانیتورینگ شبکه بینا قطعات و تجهیزات مخابراتی , شبکه و کامپیوتر و متعلقات آن 1397-07-28 1397-08-05 جزئی مهدی بهراد 09169067552
AOGC-772-9730033 9730033 CABLE FOR CONDUIT WIRING قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-07-28 1397-08-12 متوسط حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-770-9730049 9730049 PARTS FOR "INGERSOLL-RAND" AIR COMPRESSOR قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-07-17 1397-07-30 جزئی حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-769-9730065 9730065 ALEN BOLT, WASHERS,O RING, NUT, PACKING, ولو ها و انواع قطعات مکانیکی قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-07-22 1397-08-02 جزئی حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-768-9730031 9730031 MISCELLANEDUS AIR FILTER قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-07-28 1397-08-06 جزئی حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-765-9703040 9703040 تجهیزات مورد نیاز جهت تعمیر بستر آندی خط 16 اینچ انتقال نفت در ناحیه PIG RECEIVER آبادان قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-07-23 1397-07-30 متوسط شریف شرهان پورسعیدی 09166096371
AOGC-746-9730122 9730122 PARTS FOR "FVARI" COUPLING قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-07-21 1397-07-28 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-742-9730056 9730056 ROPEX" ELECTRICAL DEVICES قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-07-28 1397-08-09 جزئی حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-740-9730035 9730035 PARTS FOR " FINDER" CENTRIFUGAL PUMPS قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-07-16 1397-07-30 جزئی حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-739-9610005 9610005 قایق 4 نفره به همراه تریلی و موتور 45 اسب بخار و مخزن تامین سوخت سایر 1397-07-21 1397-07-28 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-736-9730004 9730004 'AZMOON TRANS" ELECTRICAL DEVICE قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-07-21 1397-07-28 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-730-9730120 9730120 P/F "KALAY-E-PUMP" CENTRIFUGAL PUMP قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-07-21 1397-07-28 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-729-9730117 9730117 PIPE کالاهای لوله ای شکل , شیر آلات , اتصالات , آهن آلات و انواع شیلنگها 1397-07-21 1397-07-28 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-728-9730050 9730050 P/F "SAFT NIFE" NICKEL CADMIUM BATTERY قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-07-21 1397-07-28 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-727-9730048 9730048 P/F "BORNA" CATHODIC PROTECTION SYSTEM قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-07-21 1397-07-28 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-726-9730033 9730033 BELTS TIMING قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-07-21 1397-07-28 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-725-9730017 9730017 P/F "NEEV" INJECTION PUMP قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-07-21 1397-07-28 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-721-9730118 9730118 ANGLE VALVE کالاهای لوله ای شکل , شیر آلات , اتصالات , آهن آلات و انواع شیلنگها 1397-07-21 1397-07-28 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-720-9630043 9630043 "MAG" CURRENT POTENTIAL TRANSFORMER قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-07-21 1397-07-28 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-718-9710012 97100012 P/F CO2 & INERT GAS کالاهای لوله ای شکل , شیر آلات , اتصالات , آهن آلات و انواع شیلنگها 1397-07-21 1397-07-28 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-717-9710010 9710010 BALL VALVE & CHECK VALVE & DIAPHRAGM VALVE کالاهای لوله ای شکل , شیر آلات , اتصالات , آهن آلات و انواع شیلنگها 1397-07-21 1397-07-28 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-712-9710007 9710007 P/F STRAINERS قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-07-21 1397-07-28 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-703-970233 970233 beacon (چراغ گردان) قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-07-22 1397-07-29 جزئی رضا رادمهر 09167267405
AOGC-676-9730034 9730034 PARTS FOR" NUOVO PIGNONE" CENTRIFUGAL COMPRESSOR قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-07-14 1397-07-28 متوسط حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-675-9730038 9730038 PARTS FOR" FLOWSERVE" CENTRIFUGAL PUMP قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-07-16 1397-07-30 متوسط حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-674-9703021 9703021 spare part for air compressor - manufacturer: Neuman Esser قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-07-16 1397-07-30 متوسط شریف شرهان پورسعیدی 09166096371