تمام استعلام های خرید جاری شرکت نفت و گاز اروندان

شماره شماره تقاضا شرح گروه شروع پایان سطح معامله نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت الکترونیکی
AOGC-513-960657 960657 فیلتر روغن برند mp ایتالیا قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-01-27 1397-02-02 جزئی حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-512-9703001 9703001 سیستم کنفرانس قطعات و تجهیزات مخابراتی , شبکه و کامپیوتر و متعلقات آن 1397-01-20 1397-02-04 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-499-9610054 9610054 مالتی پلکس فیبر نوری جهت انتقال خطوط شهری هویزه به جفیر و غرب کارون قطعات و تجهیزات مخابراتی , شبکه و کامپیوتر و متعلقات آن 1397-01-20 1397-01-31 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-498-9610055 9610055 تجهیزات مورد نیاز جهت انتقال voice قطعات و تجهیزات مخابراتی , شبکه و کامپیوتر و متعلقات آن 1397-01-20 1397-01-31 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-444-9603045 9603045 ION CHROMATOGRAPHY 930 COMPACT IC FLEX METROHM WITH CONDUCT DETECTOR سایر 1397-01-22 1397-02-02 متوسط سید مرتضی مرعشی 09163217294