تمام استعلام های خرید جاری شرکت نفت و گاز اروندان

شماره شماره تقاضا شرح گروه شروع پایان سطح معامله نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت الکترونیکی
AOGC-991-9830009 9830009 INSTRUM PRESSURE REGULATOR VALVE کالاهای لوله ای شکل , شیر آلات , اتصالات , آهن آلات و انواع شیلنگها 1398-06-02 1398-06-16 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-990-9730155 9730155 SIEMENS ELECTRO-PENUMATIC POSITIONER قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1398-06-02 1398-06-16 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-989-9830070 9830070 VARIABLE AREA FLOW METERS قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1398-05-28 1398-06-05 متوسط شریف شرهان پورسعیدی 09166096371
AOGC-988-9730061 9730061 TRIM KIT , GASKET , PACKING COMPLETE اجناس آب بندی ( گسکت, واشر , مکانیکال سیل و ... ) 1398-05-26 1398-06-03 متوسط رضا رادمهر 09167267405
AOGC-987-9810031 9810031 PORTABLE DEAD WEIGHT TESTER قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1398-05-23 1398-06-06 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-986-9830001 9830001 P/F K.S.B PUMP قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1398-05-23 1398-06-06 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-985-9830058 9830058 CAPACITORS 450V 25MF قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1398-05-27 1398-06-04 جزئی حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-982-9630003 9630003 SATRONIC" IGNITION TRANSFORMER قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1398-05-30 1398-06-06 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-980-9810037 9810037 SPARE PART FOR FLOWSERVE MOV کالاهای لوله ای شکل , شیر آلات , اتصالات , آهن آلات و انواع شیلنگها 1398-05-30 1398-06-06 متوسط مهدی بهراد 09169067552