تمام استعلام های خرید جاری شرکت نفت و گاز اروندان

شماره شماره تقاضا شرح گروه شروع پایان سطح معامله نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت الکترونیکی
AOGC-765-9703040 9703040 تجهیزات مورد نیاز جهت تعمیر بستر آندی خط 16 اینچ انتقال نفت در ناحیه PIG RECEIVER آبادان قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-07-01 1397-07-14 متوسط شریف شرهان پورسعیدی 09166096371
AOGC-764-970276 970276 Pressure gauge قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-06-31 1397-07-02 متوسط رضا رادمهر 09167267405
AOGC-763-970273 970273 Flashing ring قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-06-28 1397-07-07 جزئی رضا رادمهر 09167267405
AOGC-762-9730026 9730026 GASKET طبق شرح درخواست (شرکت های سازنده) اجناس آب بندی ( گسکت, واشر , مکانیکال سیل و ... ) 1397-06-27 1397-07-08 متوسط حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-761-970272 970272 molecular sieve قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-06-27 1397-07-04 جزئی رضا رادمهر 09167267405
AOGC-760-9603166 9603166 رنگ صنعتی مواد شیمیائی صنعتی , رنگها , روغن ها , اسید و ... 1397-06-27 1397-07-03 متوسط سید کریم برزین 09164801075
AOGC-759-9530054 9530054 P/F KAMMER 3- WAY CONTROL VALVES GASKET & PACKING COMPLETE قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-06-27 1397-07-03 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-758-9730064 9730064 P/F SIEMENS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER CPU 313C قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-06-27 1397-07-03 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-757-9730031 9730031 ZILABEG AXIAL FAN قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-06-27 1397-07-03 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-756-97300028 9730028 AIR CTHORN ONDITIONINGCULCOMPRESSOR FOR قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-06-27 1397-07-03 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-755-9730027 9730027 DAMPER ACTUATOR قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-06-27 1397-07-03 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-754-9730026 9730026 "LG " AIR CONDITIONER COMPRESSORS قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-06-27 1397-07-03 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-753-9730025 9730025 "GMCC" COMPRESSORES قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-06-27 1397-07-03 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-752-9730010 9730010 parts for "BAUER" air compressor DRAIN VALVE قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-06-27 1397-07-03 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-751-970226 970226 PARTS FOR IMEN TIAR DRIVER GEAR BOX قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-06-26 1397-07-02 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-750-970192 970192 ELBOW & NEEDLE VALVE کالاهای لوله ای شکل , شیر آلات , اتصالات , آهن آلات و انواع شیلنگها 1397-06-26 1397-07-02 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-749-970040 970040 CASE FAN قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-06-26 1397-07-02 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-748-970144 970144 PRESSURE SWITCH M.F : WIKA (CELLA) قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-06-26 1397-07-02 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-747-970147 970147 PARTS FOR " IMEN TIAR" O-RING & WASHER قطعات و تجهیزات ایمنی , آتش نشانی و حفاظت فردی 1397-06-26 1397-07-02 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-746-9730122 9730122 PARTS FOR "FVARI" COUPLING قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-06-26 1397-07-08 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-745-970275 970275 Expansion Thermometer قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-06-26 1397-07-03 جزئی رضا رادمهر 09167267405
AOGC-744-970235 970235 calibration pot قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-06-26 1397-07-02 جزئی رضا رادمهر 09167267405
AOGC-742-9730056 9730056 ROPEX" ELECTRICAL DEVICES قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-06-25 1397-07-03 جزئی حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-741-9730052 9730052 HONEYWELL" PRESSURE SWITCHES قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-06-25 1397-07-03 جزئی حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-740-9730035 9730035 PARTS FOR " FINDER" CENTRIFUGAL PUMPS قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-06-25 1397-07-10 جزئی حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-739-9610005 9610005 قایق 4 نفره به همراه تریلی و موتور 45 اسب بخار و مخزن تامین سوخت سایر 1397-06-24 1397-07-07 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-738-970126 970126 pressure monitor قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-06-31 1397-07-03 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-737-970009 970009 کابل شیکه قطعات و تجهیزات مخابراتی , شبکه و کامپیوتر و متعلقات آن 1397-06-31 1397-07-03 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-736-9730004 9730004 'AZMOON TRANS" ELECTRICAL DEVICE قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-06-24 1397-07-07 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-735-9730025 9730025 ANIONIC POLYACRYLAMIDE سایر 1397-06-21 1397-07-04 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-734-9730025 9730025 ANIONIC POLYACRYLAMIDE سایر 1397-06-21 1397-07-04 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-733-9630010 9630010 P/F "ATLAS COPCO" COMPRESSOR قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-06-31 1397-07-07 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-732-9630030 9630030 P/F "CONTRONIC" PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-06-31 1397-07-07 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-731-9730001 9730001 "A.B.B" CIRCUIT BREAKERS قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-06-19 1397-07-02 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-730-9730120 9730120 P/F "KALAY-E-PUMP" CENTRIFUGAL PUMP قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-07-01 1397-07-08 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-729-9730117 9730117 PIPE کالاهای لوله ای شکل , شیر آلات , اتصالات , آهن آلات و انواع شیلنگها 1397-07-01 1397-07-08 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-728-9730050 9730050 P/F "SAFT NIFE" NICKEL CADMIUM BATTERY قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-07-01 1397-07-08 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-727-9730048 9730048 P/F "BORNA" CATHODIC PROTECTION SYSTEM قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-07-01 1397-07-08 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-726-9730033 9730033 BELTS TIMING قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-07-01 1397-07-08 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-725-9730017 9730017 P/F "NEEV" INJECTION PUMP قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-07-01 1397-07-08 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-722-9610025 9610025 پایلوت سر چاهی قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-07-01 1397-07-08 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-721-9730118 9730118 ANGLE VALVE کالاهای لوله ای شکل , شیر آلات , اتصالات , آهن آلات و انواع شیلنگها 1397-06-31 1397-07-07 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-720-9630043 9630043 "MAG" CURRENT POTENTIAL TRANSFORMER قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-06-31 1397-07-07 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-719-9710014 9710014 AIR DRYER HDT 160 OF INST. AIR COMPRESSOR قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-06-31 1397-07-07 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-718-9710012 97100012 P/F CO2 & INERT GAS کالاهای لوله ای شکل , شیر آلات , اتصالات , آهن آلات و انواع شیلنگها 1397-06-31 1397-07-07 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-717-9710010 9710010 BALL VALVE & CHECK VALVE & DIAPHRAGM VALVE کالاهای لوله ای شکل , شیر آلات , اتصالات , آهن آلات و انواع شیلنگها 1397-06-31 1397-07-07 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-713-9710006 9710006 تجهیزات آزمایشگاهی سایر 1397-06-31 1397-07-07 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-712-9710007 9710007 P/F STRAINERS قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-06-31 1397-07-07 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-709-9730061 9730061 TRIM KIT PACKING COMPLATE اجناس آب بندی ( گسکت, واشر , مکانیکال سیل و ... ) 1397-06-27 1397-07-07 متوسط رضا رادمهر 09167267405
AOGC-703-970233 970233 beacon (چراغ گردان) قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-06-27 1397-07-07 جزئی رضا رادمهر 09167267405
AOGC-689-9630022 9630022 parts for "pumpiran" pump قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-07-01 1397-07-08 جزئی مهدی بهراد 09169067552
AOGC-686-970171 970171 Spare Parts For Pump , M.F : Doseuro قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-07-01 1397-07-05 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-676-9730034 9730034 PARTS FOR" NUOVO PIGNONE" CENTRIFUGAL COMPRESSOR قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-06-25 1397-07-07 متوسط حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-675-9730038 9730038 PARTS FOR" FLOWSERVE" CENTRIFUGAL PUMP قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-06-25 1397-07-08 متوسط حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-670-970267 970267 نازل بالایی پایلوت ،گیج مربوط به پیستون و نازل پایینی پایلوت قطعات و تجهیزات ایمنی , آتش نشانی و حفاظت فردی 1397-06-26 1397-07-02 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-667-970032 970032 circur breaker & terminal block ,... قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-06-26 1397-07-02 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-662-9730043 9730043 SAMI" PRESSURE REGULATING VALVE قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-06-25 1397-07-08 جزئی حمزه جانبازی 09903601448