تمام استعلام های خرید جاری شرکت نفت و گاز اروندان

شماره شماره تقاضا شرح گروه شروع پایان سطح معامله نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت الکترونیکی
AOGC-852-970156 970156 دستگاه تست سختی قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-08-29 1397-09-10 جزئی رضا رادمهر 09167267405
AOGC-849-9710010 9710010 VALVES کالاهای لوله ای شکل , شیر آلات , اتصالات , آهن آلات و انواع شیلنگها 1397-08-20 1397-09-04 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-848-9710007 9710007 P/F STRAINERS قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-08-20 1397-09-04 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-834-9710024 9710024 CARBON MOLECULAR SIVE مواد شیمیائی صنعتی , رنگها , روغن ها , اسید و ... 1397-08-27 1397-09-03 متوسط سید کریم برزین 09164801075
AOGC-832-9710020 9710020 FILTERS FOR RO PACKAGE قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-08-26 1397-09-03 متوسط سید کریم برزین 09164801075
AOGC-818-9730085 9730085 MISCELLANEOUS WATER FILTER GARTRIDGE , TYPE TCS 1040 , 275 mm “AMI” قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-08-27 1397-09-03 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-798-9710016 9710016 INDUSTRIAL COMPUTER قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-08-23 1397-09-12 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-797-9710018 9710018 سرور صنعتی به همراه دانگل قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-08-23 1397-09-12 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-793-9703049 9703049 power command control قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-08-29 1397-09-07 متوسط شریف شرهان پورسعیدی 09166096371
AOGC-769-9730065 9730065 ALEN BOLT, WASHERS,O RING, NUT, PACKING, ولو ها و انواع قطعات مکانیکی قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-08-26 1397-09-20 جزئی حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-456-9630092 9630092 RHPS" DIFFERENTIAL PRESSURE REGULATING VALVES قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-08-26 1397-09-06 متوسط حمزه جانبازی 09903601448