تمام استعلام های خرید جاری شرکت نفت و گاز اروندان

شماره شماره تقاضا شرح گروه شروع پایان سطح معامله نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت الکترونیکی
AOGC-1206-9903024 9903024 اقلام تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات قطعات و تجهیزات مخابراتی , شبکه و کامپیوتر و متعلقات آن 1399-06-30 1399-07-07 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-1205-16970 16970 FLOWSERVE MECHANICAL SEAL COMPLETE SET اجناس آب بندی ( گسکت, واشر , مکانیکال سیل و ... ) 1399-06-29 1399-07-03 جزئی رضا رادمهر 09167267405
AOGC-1204-9803121 9803121 ABB PLANT GUARD قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1399-06-25 1399-07-07 متوسط شریف شرهان پورسعیدی 06132123179
AOGC-1196-9603107 9603107 اقلام مورد نیاز آزمایشگاه سایر 1399-06-29 1399-07-05 متوسط شریف شرهان پورسعیدی 06132123179
AOGC-1188-9903030 9903030 نرم افزار MOMENTUM ( نسخه اصل) به همراه لایسنس ساخت شرکت SCHNEIDER به همراه INDUSTRIAL LAP TOP و آداپتور - شرح کار به دقت مطالعه و تائید شود قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1399-06-29 1399-07-05 جزئی شریف شرهان پورسعیدی 06132123179
AOGC-1186-9830128 9830128 PRESSURE RELIEF DEVICE قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1399-06-29 1399-07-12 جزئی شریف شرهان پورسعیدی 06132123179