تمام استعلام های خرید جاری شرکت نفت و گاز اروندان

شماره شماره تقاضا شرح گروه شروع پایان سطح معامله نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت الکترونیکی
AOGC-687-970131 970131 POWER SUPPLY FOR NETWORK SWITCH BRAND : ALLIED TELESYN MODEL : AT-8024 M قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-05-24 1397-06-01 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-686-970171 970171 Spare Parts For Pump , M.F : Doseuro قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-05-24 1397-06-01 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-685-9603064 9603064 SPARE PART FOR MOTOR CONTROL PANEL قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-05-23 1397-06-06 متوسط شریف شرهان پورسعیدی 09166096371
AOGC-684-9503014 9503014 SELF OPERATED PRESSURE REGULATORS قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-05-23 1397-06-06 متوسط شریف شرهان پورسعیدی 09166096371
AOGC-682-9730019 9730019 PARTS FOR "ABAN"AIR COOLED HEAT EXCHANGERS, GASKET اجناس آب بندی ( گسکت, واشر , مکانیکال سیل و ... ) 1397-05-22 1397-06-03 متوسط حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-681-9730039 9730039 FLANGES, BLIND, ALLOY STEEL کالاهای لوله ای شکل , شیر آلات , اتصالات , آهن آلات و انواع شیلنگها 1397-05-22 1397-06-07 متوسط حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-680-9730044 9730044 P/F " FISHER" DIGITAL LEVEL CONTROLLERS قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-05-22 1397-06-07 متوسط حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-679-9730046 9730046 CAPACITORS قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-05-22 1397-06-07 متوسط حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-678-970149 970149 PNEUMATIC PUMP FOR CHEMICAL INJECTION DIAPHRAGM : PVDF-PVC Q : 1500 L/H , HEAD : 10 M CONNECTION : 1” WITH HOSE (پمپ پنوماتیک تزریق مواد شیمیایی) قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-05-21 1397-05-28 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-676-9730034 9730034 PARTS FOR" NUOVO PIGNONE" CENTRIFUGAL COMPRESSOR قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-05-21 1397-06-07 متوسط حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-675-9730038 9730038 PARTS FOR" FLOWSERVE" CENTRIFUGAL PUMP قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-05-21 1397-06-07 متوسط حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-674-9703021 9703021 spare part for air compressor - manufacturer: Neuman Esser قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-05-20 1397-05-30 متوسط شریف شرهان پورسعیدی 09166096371
AOGC-673-970277 970277 کپسول گاز کلر (شارژ شده) کالاهای لوله ای شکل , شیر آلات , اتصالات , آهن آلات و انواع شیلنگها 1397-05-24 1397-05-27 جزئی حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-669-970266 970266 Reducer Redress Repair kit Vendor : comeron Valve model : CC40 قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-05-22 1397-05-29 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-662-9730043 9730043 SAMI" PRESSURE REGULATING VALVE قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-05-24 1397-06-21 جزئی حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-660-9730040 9730040 PLUG FOR" ARTASH" HEAT EXCHANGER قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-05-16 1397-05-27 جزئی حمزه جانبازی 09903601448