تمام استعلام های خرید جاری شرکت نفت و گاز اروندان

شماره شماره تقاضا شرح گروه شروع پایان سطح معامله نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت الکترونیکی
AOGC-657-9730014 9730014 TECUMSEH" HERMETIC COMPRESSORS FOR AIR CONDITIONING قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-04-27 1397-05-03 جزئی حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-656-970133 970133 ZINC EARTHING CELL (سلول زوجی 60پوندی با 5 متر کابل) قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-04-25 1397-04-31 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-655-970171 970171 Spare Parts For Pump M.F : Doseuro Type: B125-25/B-433dv Serial No : 166362 قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-04-25 1397-04-31 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-654-970170 970170 PH.ELECTRODE M.F : ENDRESS + HAUSER O.NO : CPS11-1AA2GSA MODEL : ORBISINT PH RANG : 0TO12 به همراه کابل اتصال قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-04-25 1397-04-31 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-653-970165 970165 FINDER , RELAY 250 VAC , 50/60 HZ , 8 A قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-04-25 1397-04-31 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-652-970164 970164 پروانه خنک کننده موتور قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-04-25 1397-04-30 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-651-970146 970146 آند منیزیم & HANDY CAP و .... قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-04-25 1397-04-31 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-650-970149 970149 PNEUMATIC PUMP FOR CHEMICAL پمپ پنوماتیکی تزریق مواد شیمیایی قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-04-25 1397-04-31 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-649-970150 970150 STRAINER Y TYPE WITH SCREEN 2" , # 150 کالاهای لوله ای شکل , شیر آلات , اتصالات , آهن آلات و انواع شیلنگها 1397-04-25 1397-04-30 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-648-970151 970151 INSULATION KIT اجناس آب بندی ( گسکت, واشر , مکانیکال سیل و ... ) 1397-04-25 1397-04-31 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-647-970153 970153 لوله و اتصالات UPVC کالاهای لوله ای شکل , شیر آلات , اتصالات , آهن آلات و انواع شیلنگها 1397-04-25 1397-04-30 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-646-970152 970152 لوله و اتصالات پلی اتیلن کالاهای لوله ای شکل , شیر آلات , اتصالات , آهن آلات و انواع شیلنگها 1397-04-25 1397-04-30 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-645-970186 970186 SUBMERSIBLE PUMP FOR WATER & SEWAGE PUMP FOR CRUDE OIL قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-04-25 1397-04-31 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-644-970143 970143 کلید حرارتی مدل و کنتاکتور کمکی قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-04-25 1397-04-30 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-641-970069 970069 POWER SUPPLY OF COMPUTER قطعات و تجهیزات مخابراتی , شبکه و کامپیوتر و متعلقات آن 1397-04-26 1397-05-02 جزئی سید مرتضی مرعشی 09163217294
AOGC-619-9703016 9703016 تجهیزات آزمایشگاهی سایر 1397-04-24 1397-04-31 متوسط مهدی بهراد 09169067552