تمام استعلام های خرید جاری شرکت نفت و گاز اروندان

شماره شماره تقاضا شرح گروه شروع پایان سطح معامله نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت الکترونیکی
AOGC-1271-9903041 9903041 PRESSURE GAGE مطابق لیست پیوست قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1399-09-15 1399-09-30 جزئی محمد مرادی 09169460463
AOGC-1270-9830047 9830047 SEMIKRON قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1399-09-11 1399-09-18 جزئی محمد مرادی 09169460463
AOGC-1269-9930066 9930066 CONTACTOR SIEMENS قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1399-09-11 1399-09-18 جزئی محمد مرادی 09169460463
AOGC-1268-9930014 9930014 MASONELIAN AIR FILTER REGULATOR قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1399-09-11 1399-09-18 جزئی مهدی بهراد 09169067552
AOGC-1267-9910052 9910052 CATERPILLAR ECM قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1399-09-11 1399-09-18 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-1266-9910062 9910062 HIGH PRESSURE GAS CYLINDER کالاهای لوله ای شکل , شیر آلات , اتصالات , آهن آلات و انواع شیلنگها 1399-09-11 1399-09-18 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-1265-9930011 9930011 MICHELL DEW POINT TRANSMITTER قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1399-09-11 1399-09-18 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-1264-9810031 9810031 PORTABLE DEAD WEIGHT TESTER قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1399-09-11 1399-09-18 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-1263-9703135 9703135 POTENTIOMETER, CYLINDRICAL ISULATOR قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1399-09-09 1399-09-16 جزئی محمد مرادی 09169460463
AOGC-1262-9703037 9703037 SATA RAID CONTROLLER PCI CARD قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1399-09-09 1399-09-16 جزئی محمد مرادی 09169460463
AOGC-1259-9903238 9903238 اقلام واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات قطعات و تجهیزات مخابراتی , شبکه و کامپیوتر و متعلقات آن 1399-09-09 1399-09-16 جزئی مهدی بهراد 09169067552
AOGC-1258-9910039 9910039 2000لیتر پلی کلینر پایه نفتی مواد شیمیائی صنعتی , رنگها , روغن ها , اسید و ... 1399-09-09 1399-09-16 جزئی مهدی بهراد 09169067552
AOGC-1256-9830023 9830023 - شماره تماس کارشناس پرونده 06132123116 آقای مرادی ENTERLEC قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1399-09-12 1399-09-17 جزئی محمد مرادی 09169460463
AOGC-1255-9903185 9903185 پد جاذب نفت به همراه بوم جاذب 3متری(قطر20سانتی متر) قطعات و تجهیزات ایمنی , آتش نشانی و حفاظت فردی 1399-09-08 1399-09-15 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-1254-9930003 9930003 HYDROLIC ACID27-33% مواد شیمیائی صنعتی , رنگها , روغن ها , اسید و ... 1399-09-08 1399-09-15 جزئی مهدی بهراد 09169067552
AOGC-1252-99032463 9903243 200liter ethanol 1.00983.6025 سایر 1399-09-08 1399-09-15 جزئی مهدی بهراد 09169067552
AOGC-1251-9903242 9903242 تجهیزات مورد نیاز دستگاه ویل تست سایر 1399-09-08 1399-09-15 جزئی مهدی بهراد 09169067552
AOGC-1250-9910094 9910094 کیت تست اکسیژن محلول در نفت سایر 1399-09-08 1399-09-15 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-1249-9830058 9830058 CAPACITORS قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1399-09-11 1399-09-18 جزئی محمد مرادی 09169460463
AOGC-1236-9710012 9710012 P/F CO2 & INERT GAS قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1399-09-09 1399-09-16 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-1201-9830126 9830126 ABB RESIDUAL CURRENT OPERATED CIRCUIT BREAKER قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1399-09-11 1399-09-18 متوسط شریف شرهان پورسعیدی 06132123179