تمام استعلام های خرید جاری شرکت نفت و گاز اروندان

شماره شماره تقاضا شرح گروه شروع پایان سطح معامله نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت الکترونیکی
AOGC-441-9630110 9630110 PARTS FOR / " ITAS " FLARE TIP قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1396-12-27 1397-01-20 متوسط حمزه جانبازی 09903601448