تمام استعلام های خرید جاری شرکت نفت و گاز اروندان

شماره شماره تقاضا شرح گروه شروع پایان سطح معامله نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت الکترونیکی
AOGC-897-970251 970251 قطعات پمپ GRUNDFOS ALLDOS طبق شرح استعلام قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-10-23 1397-11-06 جزئی سید مرتضی مرعشی 09163217294
AOGC-896-9630022 9630022 PARTS FOR "EXPO TELEKTRON" MINI PRUGE CONTROL SYSTEM قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-10-22 1397-11-03 جزئی حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-893-970273 970273 Flushing ring قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-10-26 1397-11-08 جزئی رضا رادمهر 09167267405
AOGC-891-9703089 9703089 DEAD WEIGHT TESTER قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-10-15 1397-10-30 متوسط شریف شرهان پورسعیدی 09166096371
AOGC-889-970135 970135 Battery Charger 24 & 12 V قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-10-25 1397-11-01 جزئی رضا رادمهر 09167267405
AOGC-878-9730067 9730067 lifting female eye nuts ابزار آلات 1397-10-25 1397-10-30 جزئی رضا رادمهر 09167267405
AOGC-874-9730099 9730099 PARTS FOR " NEUMAN& ESSER" COMPRESSOR قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-10-24 1397-11-06 متوسط حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-873-9730087 9730087 PARTS FOR MAXIMATOR" AIR AMPLIFIRE قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-10-24 1397-11-06 متوسط حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-870-9730002 9730002 DRY BATTERIES,ATOMIC BATTERIES, ALCAD BATTERIES,... قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-10-19 1397-10-29 متوسط حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-864-9630053 9630053 Thermal detectors &.... قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-10-24 1397-11-06 جزئی حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-861-9730003 9730003 PARTS FOR" CHOLORIDE" UPS SYSTEM قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-10-16 1397-10-30 جزئی حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-858-9730068 9730068 ''IMEN TIAR'' INLET FLANG , LOWER ELBOW, ... اجناس آب بندی ( گسکت, واشر , مکانیکال سیل و ... ) 1397-10-25 1397-11-02 جزئی رضا رادمهر 09167267405
AOGC-853-9630110 9630110 PARTS FOR " ITAS" FLARE PACKAGE سایر 1397-10-23 1397-11-03 جزئی حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-768-9730031 9730031 MISCELLANEDUS AIR FILTER قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-10-22 1397-11-02 جزئی حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-641-970069 970069 POWER SUPPLY OF COMPUTER قطعات و تجهیزات مخابراتی , شبکه و کامپیوتر و متعلقات آن 1397-10-22 1397-11-08 جزئی سید مرتضی مرعشی 09163217294