تمام استعلام های خرید جاری شرکت نفت و گاز اروندان

شماره شماره تقاضا شرح گروه شروع پایان سطح معامله نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت الکترونیکی
AOGC-1171-9730038 9730038 FLOWSERVE قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1399-02-31 1399-03-20 جزئی شریف شرهان پورسعیدی 06132123179
AOGC-1162-9803083 9803083 key-operated pushbutton SLT 2 pole قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1399-03-17 1399-03-26 جزئی رضا رادمهر 09167267405