تمام استعلام های خرید جاری شرکت نفت و گاز اروندان

شماره شماره تقاضا شرح گروه شروع پایان سطح معامله نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت الکترونیکی
AOGC-620-9710002 9710002 safety valve & butterfly valve کالاهای لوله ای شکل , شیر آلات , اتصالات , آهن آلات و انواع شیلنگها 1397-03-30 1397-04-10 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-619-9703016 9703016 تجهیزات آزمایشگاهی سایر 1397-03-30 1397-04-10 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-618-9703013 97030313 تجهیزات مورد نیاز ذخیره سازی قطعات و تجهیزات مخابراتی , شبکه و کامپیوتر و متعلقات آن 1397-03-30 1397-04-10 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-617-9703014 9703014 باسکول 60 تنی سایر 1397-03-30 1397-04-10 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-616-9730030 9730030 FITOK" MANIFOLD VALVES قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-03-30 1397-04-05 جزئی حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-615-9630029 9630029 P/F " DOSAPRO MILTON ROY" DIAFRAGM PUMP قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-03-30 1397-04-05 جزئی حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-614-9730028 9730028 PIPELINE SPHERS, POLYURTHANE کالاهای لوله ای شکل , شیر آلات , اتصالات , آهن آلات و انواع شیلنگها 1397-03-30 1397-04-05 جزئی حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-613-9730027 9730027 FLEETDUARD" AIR FILTERS &FUEL FILTER قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-03-30 1397-04-05 جزئی حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-612-970054 970054 پمپ سیار جابجایی اسید برند Dino pump قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-03-29 1397-04-05 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-611-44258 44258 portable fire pump قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1397-03-28 1397-04-11 متوسط شریف شرهان پورسعیدی 09166096371
AOGC-610-9730113 9730113 I-TORK LIMIT SWITCH قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-04-02 1397-04-09 جزئی مهدی بهراد 09169067552
AOGC-602-960353 960353 Pressure monitor Model : FTA465 قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-03-30 1397-04-05 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-597-9730011 9730011 P/F "LG" ROOM AIR CONDITIONER قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-04-02 1397-04-11 متوسط حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-591-970065 970065 PC for metering system قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-03-29 1397-04-05 جزئی سید کریم برزین 09164801075
AOGC-528-9730005 9730005 "FINDER" ELECTRICAL DEVICE قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-03-27 1397-04-02 جزئی مهدی بهراد 09169067552