استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات مخابراتی , شبکه و کامپیوتر و متعلقات آن

شماره استعلام :AOGC-1431-9903138 گروه : قطعات و تجهیزات مخابراتی , شبکه و کامپیوتر و متعلقات آن
شرح استعلام :

تجهیزات تلفن و فکس


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1412-9903315 گروه : قطعات و تجهیزات مخابراتی , شبکه و کامپیوتر و متعلقات آن
شرح استعلام :

netwotk pci card graphic pci express card


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1330-28878 گروه : قطعات و تجهیزات مخابراتی , شبکه و کامپیوتر و متعلقات آن
شرح استعلام :

هارد و فلش مموری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1304-9903251 گروه : قطعات و تجهیزات مخابراتی , شبکه و کامپیوتر و متعلقات آن
شرح استعلام :

باطری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1292-9903211 گروه : قطعات و تجهیزات مخابراتی , شبکه و کامپیوتر و متعلقات آن
شرح استعلام :

تجهیزات شبکه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1259-9903238 گروه : قطعات و تجهیزات مخابراتی , شبکه و کامپیوتر و متعلقات آن
شرح استعلام :

اقلام واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1247-9903187 گروه : قطعات و تجهیزات مخابراتی , شبکه و کامپیوتر و متعلقات آن
شرح استعلام :

KVM SWITCH 8PORT MODEL:ATEN CS1708A


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1239-9903226 گروه : قطعات و تجهیزات مخابراتی , شبکه و کامپیوتر و متعلقات آن
شرح استعلام :

هارد وسترن دیجیتال


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1234-9903214 گروه : قطعات و تجهیزات مخابراتی , شبکه و کامپیوتر و متعلقات آن
شرح استعلام :

خرید 24دستگاه لپ تاپ


فایل استعلام بهاء :