نفت و گاز اروندان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

netwotk pci card graphic pci express card

مربوط به شرکت نفت و گاز اروندان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی نفت و گاز اروندان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :AOGC-1412-9903315 گروه :قطعات و تجهیزات مخابراتی , شبکه و کامپیوتر و متعلقات آن
  کارشناس خرید : مهدی بهراد
  شماره تماس : 09169067552
شرح استعلام :

netwotk pci card graphic pci express card


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید