استعلام های خرید گروه مبلمان , لوازم خانگی , دفتر و انبار

شماره استعلام :AOGC-1384-9903306 گروه : مبلمان , لوازم خانگی , دفتر و انبار
شرح استعلام :

کولر 30هزار ضدانفجار


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-393-960293 گروه : مبلمان , لوازم خانگی , دفتر و انبار
شرح استعلام :

ترازوی دیجیتال 30 کیلوگرمی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-244-9603075 گروه : مبلمان , لوازم خانگی , دفتر و انبار
شرح استعلام :

تامین سط های زباله مورد نیاز مناطق جفیر - دارخوین و دفاتر خرمشهر


فایل استعلام بهاء :