نفت و گاز اروندان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

کولر 30هزار ضدانفجار

مربوط به شرکت نفت و گاز اروندان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی نفت و گاز اروندان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :AOGC-1384-9903306 گروه :مبلمان , لوازم خانگی , دفتر و انبار
  کارشناس خرید : مهدی بهراد
  شماره تماس : 09169067552
شرح استعلام :

کولر 30هزار ضدانفجار


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید