استعلام های خرید گروه مصالح ساختمانی , تاسیساتی و فلزات

شماره استعلام :AOGC-1337-9810023 گروه : مصالح ساختمانی , تاسیساتی و فلزات
شرح استعلام :

P/F "SKM" AIR CONDITIONER


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-542-9603163 گروه : مصالح ساختمانی , تاسیساتی و فلزات
شرح استعلام :

تامین اتصالات مورد نیاز جهت حوضچه فضای صبز منطقه دارخوین - PIPE , GATE VALVE , BRANCH SADDLE , STUB END-GASKET , STUD BOLT , UNION


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-392-960507 گروه : مصالح ساختمانی , تاسیساتی و فلزات
شرح استعلام :

ایرانیت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-308-960538 گروه : مصالح ساختمانی , تاسیساتی و فلزات
شرح استعلام :

بلوور کولرهای دو تیکه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-293-960592 گروه : مصالح ساختمانی , تاسیساتی و فلزات
شرح استعلام :

طلق فایبرگلاس


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-292-960604 گروه : مصالح ساختمانی , تاسیساتی و فلزات
شرح استعلام :

pipe 2inch


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-251-960440 گروه : مصالح ساختمانی , تاسیساتی و فلزات
شرح استعلام :

لوله سبز و ...


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-236-960020 گروه : مصالح ساختمانی , تاسیساتی و فلزات
شرح استعلام :

(Slab (armatored


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-235-960063 گروه : مصالح ساختمانی , تاسیساتی و فلزات
شرح استعلام :

(Slab (Armatored


فایل استعلام بهاء :