نفت و گاز اروندان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

P/F "SKM" AIR CONDITIONER

مربوط به شرکت نفت و گاز اروندان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی نفت و گاز اروندان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :AOGC-1337-9810023 گروه :مصالح ساختمانی , تاسیساتی و فلزات
  کارشناس خرید : مهدی بهراد
  شماره تماس : 09169067552
شرح استعلام :

P/F "SKM" AIR CONDITIONER


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید