استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی

شماره استعلام :AOGC-47-960210 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

PILOT FISHER 4660 WITH BLOCK & BLEED RELAY ASSEMBLY / WITH CERTIFICATE OF ORGINAL


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-46-960073 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

COMPACT FLUORESCENT LAMP


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-42-960212 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

Pressure gauge inter cooler


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-33-960144 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

تجهیزات جهت اتصال پنل های A و B کلاسترهای شمالی و جنوبی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-25-960199 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

AUTO DRINE VALVE جهت تخلیه آب ایجاد شده در هوای ابزار دقیق


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-24-960229 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

PROTECTIVE SHIELD & GLASS TUBE جهت استفاده در پکیج تزریق دی موسیفایر ( LEVEL GAUGE )


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-23-960209 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

Vibrastion Swith


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-09-960396 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

برد سه تکه جهت فلوتر ترانسمیتر اولتراسونیک جفیر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-07-960206 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

PRESSURE SWITCH


فایل استعلام بهاء :