نفت و گاز اروندان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ALCE TRANSFORMER

مربوط به شرکت نفت و گاز اروندان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی نفت و گاز اروندان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :AOGC-1380-9830019 گروه :قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ...
  کارشناس خرید : مهدی بهراد
  شماره تماس : 09169067552
شرح استعلام :

ALCE TRANSFORMER


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید