نفت و گاز اروندان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

thermometers

مربوط به شرکت نفت و گاز اروندان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی نفت و گاز اروندان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :AOGC-1406-9930069 گروه :قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
  کارشناس خرید : سید کریم برزین
  شماره تماس : 09164801075
شرح استعلام :

thermometers


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید