نفت و گاز اروندان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

HIGH STATIC DIFFERENTIAL TRANSMITTER ارائه گواهینامه های MATERIAL CERTIFICATE - TEST CERTIFICATE AND CALIBRATION CERTIFICATE از سازنده الزامی است

مربوط به شرکت نفت و گاز اروندان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی نفت و گاز اروندان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :AOGC-1413-9903118 گروه :قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
  کارشناس خرید : علی بیراتی
  شماره تماس : 09161310274
شرح استعلام :

HIGH STATIC DIFFERENTIAL TRANSMITTER ارائه گواهینامه های MATERIAL CERTIFICATE - TEST CERTIFICATE AND CALIBRATION CERTIFICATE از سازنده الزامی است


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید