نفت و گاز اروندان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

SHAKO SHUTTLE PNEUMATIC VALVE

مربوط به شرکت نفت و گاز اروندان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی نفت و گاز اروندان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :AOGC-1427-9930013 گروه :قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
  کارشناس خرید : علی بیراتی
  شماره تماس : 09161310274
شرح استعلام :

SHAKO SHUTTLE PNEUMATIC VALVE


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید